Tehtud tööd

0
Paigaldatud võimsus KKM SOLAR poolt (kW)​

Tehtud tööd

Päikesejaamad valmistatud KKM SOLAR OÜ poolt

Maapaigaldus 50 kW